Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Τα παράσιτα και οι μολύνσεις «περιορίζουν το δείκτη νοημοσύνης»;

Από σχολείο της Ινδίας. Οι ασθένειες ίσως επηρεάζουν τη νοημοσύνη περισσότερο από ό,τι το γενικό μορφωτικό επίπεδο
Η υστέρηση που καταγράφεται στις φτωχές χώρες όσον αφορά το μέσο δείκτη νοημοσύνης του πληθυσμού οφείλεται κυρίως στην υψηλή συχνότητα παράσιτων και μολυσματικών ασθενειών, υποστηρίζει έρευνα Αμερικανών βιολόγων, η οποία όμως δεν πείθει όλους τους συναδέλφους τους.

Η ερευνητική ομάδα παραδέχεται ότι το IQ επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, εκτιμά όμως ότι οι ασθένειες είναι η σημαντικότερη μεταβλητή σε επίπεδο χώρας:

Τα παιδιά που προσβάλλονται από παράσιτα ή άλλους παθογόνους παράγοντες δαπανούν περισσότερη ενέργεια στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και λιγότερη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, αναφέρουν οι ερευνητές στο Proceedings of the Royal Society B.

Η ανάλυση δείχνει ότι το χαμηλό μέσο IQ συνδέεται με τη συχνότητα της μόλυνσης από παράσιτα (για παράδειγμα του πεπτικού συστήματος) ή ασθένειες.

«Τα παράσιτα από μόνα τους αντιστοιχούν στο 67% της παγκόσμιας ποικιλότητας όσον αφορά τη νοημοσύνη» αναφέρει ο Έπιγκ. Παραδέχεται πάντως ότι στο παρατηρούμενο «χάσμα» του δείκτη νοημοσύνης εμπλέκονται σε μικρότερο βαθμό και άλλοι παράγοντες όπως το κλίμα, ο πλούτος και το μορφωτικό επίπεδο.

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231050673