Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Ιαπωνία: Εργαλείο αναζήτησης αγνοουμένων από τη Google


Το Japan Person Finder, είναι ένα εργαλείο που προωθείται από τηνGoogle και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναφέρουν την κατάστασή τους αλλά και την κατάσταση δικών τους ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
Αυτή η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στις οικογένειες και στα φιλικά πρόσωπα που δεν έχουν νέα των οικείων τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια αρχική έρευνα γράφοντας το όνομα του αγνοούμενου.
Η σελίδα είναι διαθέσιμη και στα ιαπωνικά και στα αγγλικά.
Έχουν αναφερθεί ήδη 1200αγνοούμενοι αλλά ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς σε ρυθμό 200 ατόμων που
αναζητούνται κάθε λεπτά περίπου.