Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

Το MIT προσλαμβάνει ιούς να παράγουν υδρογόνο


Ερευνητές του MIT χαλιναγώγησαν έναν άκακο ιό για να δημιουργήσουν ένα σύστημα που διασπά το νερό και παράγει καύσιμο υδρογόνο με τη βοήθεια του ήλιου, περίπου όπως συμβαίνει και στη φωτοσύνθεση των φυτών.

Δεδομένου ότι η ηλιακή ενέργεια είναι σήμερα διαθέσιμη μόνο όταν ο ήλιος λάμπει, η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή καύσιμου υδρογόνου θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα αποθήκευσης της ενέργειας.
Το νέο σύστημα που παρουσιάζεται στο  περιοδικό Nature Nanotechnology χρησιμοποιεί έναν ιό των βακτηρίων που ονομάζεται βακτηριοφάγος Μ13.
Ο βακτηριοφάγος τροποποιήθηκε γενετικά έτσι ώστε η μία πλευρά του να συνδέεται σε μόρια ενός καταλύτη (οξείδιο του ιρίδιου) και η άλλη πλευρά να συνδέεται σε μόρια μιας βιολογικής χρωστικής ουσίας (πορφυρίνες που περιέχουν ψευδάργυρο).
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1127181&lngDtrID=252